More than sensors+automation
Traženje
JUMO diraTRON -<br>Kompaktni regulator nove generacije JUMO thermoCOR JUMO tecLine Br-senzori JUMO dTRANS T07

JUMO diraTRON -
Kompaktni regulator nove generacije

Intuitivna upotrebljivost i
izvrsna funkcionalnost

JUMO thermoCOR

Standardi „AMS2750“ i „CQI-9“ opisuju zahtjeve zrakoplovne i automobilske industrije na termoprocesne uređaje, koji se koriste u toplinskoj obradi.

JUMO tecLine Br-senzori

JUMO svom programu u okviru
kompletiranja ponude digitalnih senzora,
dodaje amperometričke senzore pokrivene membranom za analizu tekućina.

JUMO dTRANS T07

Kod nove serije uređaja JUMO dTRANS T07 radi se o dvokanalnim-temperaturnim mjernim pretvornicima sa HART®-komunikacijom, koji su dostupni sa izvedbom kućišta glava B ili za montažu na šinu.

Vaš partner za senzorska i automatizacijska rješenja - JUMO

Innovativna vrhunska dostignuća za Vaš uspjeh

JUMO je vodeći proizvođać na području senzorske i automatizacijske tehnike u industriji. Naš inovativan proizvodni spektar obuhvaća cjelokupni mjerni lanac od senzora do automatizacijskog rješenja za temperaturu, tlak, analizu tekućina, protok, mjerenje razine, i vlagu.

Uvijek sa ciljem, našim strankama širom svijeta ponuditi optimalno rješenje kod sigurnosti procesa, energetske učinkovitosti i optimiranja troškova.

JUMO. More than sensors + automation: