More than sensors+automation
Traženje
JUMO dTRANS T07 Senzori koji imaju pravo glasa! JUMO dicoTEMP 800 JUMO digiLine otvara <br> vrata senzorskoj <br> tehnici 4.0 JUMO flowTrans MAG JUMO Časopis za kupce

JUMO dTRANS T07

Kod nove serije uređaja JUMO dTRANS T07 radi se o dvokanalnim-temperaturnim mjernim pretvornicima sa HART®-komunikacijom, koji su dostupni sa izvedbom kućišta glava B ili za montažu na šinu.

Senzori koji imaju pravo glasa!

Senzori za temperaturu i tlak sa
IO-Link — jednostavni, direktni, sigurni

JUMO dicoTEMP 800

Novost u JUMO programu je analogni termometar sa mikro prekidačem JUMO dicoTEMP 800. Uređaj je temperaturni regulator sa prikazom stvarne vrijednosti, a prednost mu je posebno niska ugradbena dubina.

JUMO digiLine otvara
vrata senzorskoj
tehnici 4.0

Sa digiLine-om JUMO prezentira
novi, bus-kompatibilan
priključni sistem za digitalne
senzore.

JUMO flowTrans MAG

Portfelj se proširuje za bitnu mjernu veličinu. Magnetsko-induktivno mjerenje protoka spada
u svjetski najčešće korištene mjerne metode.

JUMO Časopis za kupce

Poznajete li već najnovije izdanje JUMO časopisa za kupce? Prolistajte odmah!

Očekivati više.

Innovativna vrhunska dostignuća za Vaš uspjeh

JUMO je vodeći proizvođać na području senzorske i automatizacijske tehnike u industriji. Naš inovativan proizvodni spektar obuhvaća cjelokupni mjerni lanac od senzora do automatizacijskog rješenja za temperaturu, tlak, analizu tekućina, protok, mjerenje razine, i vlagu.

Uvijek sa ciljem, našim strankama širom svijeta ponuditi optimalno rješenje kod sigurnosti procesa, energetske učinkovitosti i optimiranja troškova.

JUMO. More than sensors + automation: