More than sensors+automation
Traženje
Senzori koji imaju pravo glasa! JUMO dicoTEMP 800 JUMO digiLine otvara <br> vrata senzorskoj <br> tehnici 4.0 JUMO flowTrans MAG JUMO piše budućnost: JUMO Časopis za kupce

Senzori koji imaju pravo glasa!

Senzori za temperaturu i tlak sa
IO-Link — jednostavni, direktni, sigurni

JUMO dicoTEMP 800

Novost u JUMO programu je analogni termometar sa mikro prekidačem JUMO dicoTEMP 800. Uređaj je temperaturni regulator sa prikazom stvarne vrijednosti, a prednost mu je posebno niska ugradbena dubina.

JUMO digiLine otvara
vrata senzorskoj
tehnici 4.0

Sa digiLine-om JUMO prezentira
novi, bus-kompatibilan
priključni sistem za digitalne
senzore.

JUMO flowTrans MAG

Portfelj se proširuje za bitnu mjernu veličinu. Magnetsko-induktivno mjerenje protoka spada
u svjetski najčešće korištene mjerne metode.

JUMO piše budućnost:

Novi bezpapirni pisač
JUMO LOGOSCREEN 600 postavlja nove standarde u jednostavnosti korištenja i učinkovitosti.

JUMO Časopis za kupce

Poznajete li već najnovije izdanje JUMO časopisa za kupce? Prolistajte odmah!

Očekivati više.

Innovativna vrhunska dostignuća za Vaš uspjeh

JUMO je vodeći proizvođać na području senzorske i automatizacijske tehnike u industriji. Naš inovativan proizvodni spektar obuhvaća cjelokupni mjerni lanac od senzora do automatizacijskog rješenja za temperaturu, tlak, analizu tekućina, protok, mjerenje razine, i vlagu.

Uvijek sa ciljem, našim strankama širom svijeta ponuditi optimalno rješenje kod sigurnosti procesa, energetske učinkovitosti i optimiranja troškova.

JUMO. More than sensors + automation: